Annonse
Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt. Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres senest fredag 31. mai. Foto: Skatteetaten.

Skattemelding for næringsdrivende​Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt

Tre dager før fristen har fire av ti næringsdrivende (omtrent 300 000) ennå ikke levert skattemeldingen. Dersom du ikke leverer innen fristen risikerer du å få tvangsmulkt.

Det vil si at du må betale 575 kroner hver dag inntil du leverer skattemeldingen eller til du har nådd maksgrensen på 57.500 kroner, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– De fleste næringsdrivende leverer til riktig tid og det er viktig fordi vi trenger opplysningene til å fastsette riktig skatt. I fjor fikk mange tusen likevel tvangsmulkt fordi de ikke leverte skattemeldingen innen fristen. Vi vil aller helst at næringsdrivende unngår tvangsmulkt ved å levere skattemeldingen i tide, sier divisjonsdirektør i Skatteetaten Marta Johanne Gjengedal.

65.000 fikk tvangsmulkt i fjor

Flere leverer skattemeldingen for næringsdrivende innen fristen etter innføring av tvangsmulkt i 2017.

I fjor ble det likevel fastsatt 65.000 vedtak om tvangsmulkt fordi en av ti næringsdrivende ikke leverte skattemeldingen i tide. Det er 5000 færre enn året før.

Hvis du har mottatt skattemelding for næringsdrivende må du huske å levere denne elektronisk innen fristen.

Det gjelder selv om du ikke har endringer eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel hvis du nylig har avsluttet din egen virksomhet og blitt lønnsmottaker.

Det er mulig å søke om utsettelse dersom det ikke er mulig å levere skattemeldingen i tide. Søknadsfristen er 31. mai.

Fakta og tall

  • I 2018 fikk 26 000 enkeltpersonforetak tvangsmulkt på til sammen 166 millioner kroner og 39 000 aksjeselskaper fikk tvangsmulkt på totalt 195 millioner kroner for sen eller manglende levering av skattemeldingen.

  • Rundt 150.000 næringsdrivende leverte skattemeldingen i løpet av de siste tre innleveringsdagene i fjor. Det samme antallet, 150.000, fikk utsatt leveringsfrist til 30. juni.

  • 685 000 selskaper er pliktige til å levere skattemelding for næringsdrivende i år: 340 000 enkeltpersonforetak og 345 000 aksjeselskaper og selskaper med deltakerfastsetting.

  • Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen fristen. For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2019 er rettsgebyret 1150 kroner. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 57 500 kroner.

 

Annonse
Annonse