Annonse
Alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, men det er få som følger opp dette. Foto: fizkes/iStock

Få ledere vet at de må rapportere om mangfold og likestilling

En fersk undersøkelse fra Simployer viser at under halvparten av norske bedrifter er klar over at de må rapportere på mangfold og likestilling i år.

400 norske virksomheter har svart på undersøkelsen, og blant disse svarer 49 prosent at de ikke visste at denne informasjonen skulle inn i årsberetningen for 2020.

Annonse
Annonse