Annonse
Skatteetaten har så langt utbetalt om lag 5,6 milliarder kroner i tilskudd til foretak som har hatt omsetningsfall som følge av koronapandemien. De gjennomfører også kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix      

Foretak kan nå søke om kompensasjon for august

Nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet for fem måneder siden, og ordningen har fram til nå behandlet søknader om tilskudd for månedene mars, april, mai, juni og juli.

Nå er portalen åpnet for søknader for august, og dette er ordningens siste søknadsmåned.

– Søknadsskjema og mer informasjon finnes på kompensasjonsordning.no, sier konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli i en pressemelding.

Søknadsfristen for juni, juli og august er 31. oktober, mens fristen for mars, april og mai var 31. juli.

Omtrent 68.000 søknader om tilskudd har blitt innvilget siden kompensasjonsordningen åpnet i april, og Skatteetaten har så langt utbetalt om lag 5,6 milliarder kroner i tilskudd.

Annonse
Annonse