Annonse
Arbeidsgiver kan ikke diskriminere midlertidig ansatte – betyr ikke dette at jeg har krav på pensjon på lik linje med de fast ansatte? Foto: NoSystem images/iStock

Har jeg rett til pensjon som midlertidig ansatt?

Spørsmål: Jeg har blitt ansatt midlertidig på et prosjekt for en periode på ni måneder. Jeg har fått høre at jeg ikke vil få noen pensjonsopptjening hos arbeidsgiver. 

Jeg vet at arbeidsgiver ikke kan diskriminere midlertidig ansatte – betyr ikke dette at jeg har krav på pensjon på lik linje med de fast ansatte?

Svar: Det er riktig at arbeidsgiver ikke kan gi en arbeidstaker dårligere arbeidsvilkår på grunn av at vedkommende er midlertidig ansatt.

Annonse
Annonse