Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: VioletaStoimenova/iStock.

Kan vi innta konkurranseklausuler for alle typer stillinger?

Spørsmål: Jeg er nyansatt leder for HR-avdelingen i vår bedrift, og ved gjennomgang av våre standard ansettelsesavtaler ser jeg at det ikke er inntatt konkurranseklausuler.

For fremtiden tenker jeg at det vil være viktig å innta bestemmelser om dette i de nye ansettelsesavtalene.

Hva er vilkårene for å innta slike bestemmelser og gjøre dem gjeldende, og for hvor lenge kan de vare? Kan vi innta konkurranseklausuler for alle typer stillinger?

Annonse
Annonse