Annonse
SMBene er ofte underleverandører eller kunder til de som taksonomien retter seg mot Foto: Marit Hommedal / NTB.

Ny bærekraftslov kan treffe små og mellomstore bedrifter hardt

En ny rapport fra Nordic Sustainability Reporting Standard viser at små og mellomstore bedrifter (SMB) vil bli truffet indirekte av EUs nye taksonomi fordi de er underleverandører til de store virksomhetene som den nye klimaloven retter seg mot.

Likevel er mange ikke klar over det og få vil ha ressurser til å finne ut av det på egen hånd.

Fra 2021 akselerer EU tiltakene for å nå sin del av Paris-avtalen og flere av disse vil bli innført i Norge som følge av EØS-avtalen.

Annonse
Annonse