Annonse
LOs andre nestleder Roger Heimli deltok på møtet: – Tidligere var hjemmekontor et frivillig gode arbeidsgiverne kunne tilby de ansatte en gang iblant. Nå er omfanget mye større, og det er en forventning fra samfunnet om at folk skal jobbe mye hjemme, sier han. Foto: Trond Isaksen, LO

Hjemmekontor-regler​Partene møttes for å diskutere fornyelse

I dag deltok arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene på et digitalt møte med Arbeids- og sosialdepartementet for å gi sitt syn på regelverket rundt hjemmekontor.

Startskudd for nye regler

Møtet markerer startskuddet for et arbeid med å gå igjennom regelverket etter at koronapandemien har ført til en enorm økning av bruken av hjemmekontor.

Annonse
Annonse