Annonse
Finansminister Jan Tore Sanner i forbindelse med busjettkonferansen i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen gjeninnfører lønnsstøtten til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

I sommer innførte regjeringen et lønnstilskudd til bedrifter som tok ansatte tilbake i jobb, men denne ble avsluttet i august. LO og andre aktører i arbeidslivet har imidlertid bedt om at den må gjeninnføres, og får nå gjennomslag for det.

Regjeringen foreslår å gjeninnføre ordningen for oktober, november og desember. Det gjøres fordi det fortsatt er for mange som ikke er i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Å få folk tilbake i jobb er det viktigste vi gjør for å sikre både økonomisk og sosial bærekraft i Norge. Vi må unngå at denne krisen fører til at folk støtes varig ut av arbeidslivet. Mange næringer preges fortsatt av usikkerhet, sier Sanner.

Finansdepartementet anslår at denne runden vil gi utbetalinger på 300 millioner kroner i 2021. Det tas da høyde for at det søkes om støtte for om lag 10.000 arbeidstakere.

– Denne krisen er langt fra over. Vi har fortsatt over 200.000 permitterte og arbeidsledige. Lønnstilskudd har vært viktig for å sikre tryggheten og inntekten til både arbeidsfolk og bedriftene, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

Annonse
Annonse