Annonse
En ny undersøkelse fra Telenor viser at mange nordmenn ikke var utstyrt til å utføre jobben på hjemmekontoret da koronaepidemien inntraff. Foto: iStock.

Undersøkelse​Viken best forberedt på hjemmekontor

Koronakrisen kom brått på norsk arbeidsliv. I en undersøkelse utført av Kantar på vegne av Telenor Norge sier 40 prosent av lederne med personalansvar at medarbeiderne deres i liten eller svært liten grad er utstyrt til å jobbe hjemmefra.

Undersøkelsen viser også at 80 prosent jobber bedre på kontoret enn hjemmefra.

Samtidig sier 50 prosent av respondentene at de har blitt tryggere på bruk av digitale løsninger som arbeidsverktøy de siste ukene.

Annonse
Annonse