Annonse
Advokatforeningen varsler en streikelignende aksjon i landets øverste domstol.  Foto: Gorm Kallestad / NTB      

Advokater vil aksjonere for høyere satser

Norske advokater får 1.085 kroner i timen for å hjelpe folk som er i konflikt med Nav, politiet eller barnevernet. Det er den laveste satsen i Norden, melder NRK.

Advokater som hjelper klienter når staten tar regningen, har ikke rett til å forhandle om den offentlige satsen. Nå vil medlemmene i Advokatforeningen gå til en streikelignende aksjon for å øke satsene.

Advokatforeningen krever at forsvarere skal få 1.560 kroner i timen. I tillegg ønsker advokatene forhandlingsrett om den offentlige rettshjelpssatsen.

– Advokater som får saker for Høyesterett, vil nekte å ta dem så lenge aksjonen varer, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas om aksjonen.

– Det er for tidlig å si nå hvilke konsekvenser en mulig salæraksjon fra Advokatforeningen kan få. Foreløpig registrerer vi at den ikke vil ramme saker som allerede er berammet, altså der hvor sakene allerede er satt opp på sakslisten, sier Høyesteretts direktør Bente J. Kraugerud.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken.

Annonse
Annonse