Annonse
Equinor skal ansette flere.  Foto: Torstein Bøe / NTB      

Equinor skal ansette 190 flere på et år

Det utgjør en økning på 4,2 prosent, skriver Aftenbladet/E24.

De nye stillingene som kommer, er anbefalt av en arbeidsgruppe som har vurdert behovet. Målet med de nye stillingene er å støtte vedtatt aktivitet, redusere arbeidsbelastningen og styrke kompetanseutviklingen på norsk sokkel.

Petroleumstilsynet har i flere tilsyn funnet mangler ved Equinors bemanning og kompetanse på norsk sokkel, og også tillitsvalgte har reagert på selskapets nedbemanning de siste årene.

Annonse
Annonse