Annonse
En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at få unge arbeidstakere kjenner regelverket godt nok. Foto: AleksandarNakic/iStock

Undersøkelse​Få unge kjenner reglene for arbeidstid

Reglene for arbeidstid, overtid, mertid, pauser og fritid er kompliserte. En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at få unge arbeidstakere kjenner regelverket godt nok.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa tror ikke de unge er alene om å mangle oversikt over regelverket.

Annonse
Annonse