Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: scyther5/iStock

Hva er viktig å huske på ved overgang fra en tariffavtale til en annen?

Spørsmål: Jeg eier en virksomhet, og vi har nylig besluttet å skifte arbeidsgiverorganisasjon. En av årsakene er økonomi, og i forbindelse med skiftet skal vi også over i en ny tariffavtale.

Hvilke konsekvenser får dette, og hva må jeg som arbeidsgiver tenke på ved overgang til ny tariffavtale?

Svar: Dette er et komplisert spørsmål, og for å svare må det gjøres en individuell vurdering av det enkelte tilfellet. Høyesterett har imidlertid nylig avsagt en dom som gir viktig veiledning, i den såkalte "Grefsenhjemmet"-dommen (HR-2021-1193-A).

Annonse
Annonse