Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: dragana991/iStock

Hvor går grensene for illojalitet ved start av egen virksomhet?

Spørsmål: Jeg har arbeidet som frisør i samme bedrift i mange år, og jeg anser meg nå klar for å starte min egen frisørvirksomhet. Dette krever imidlertid en rekke forberedelser, blant annet må jeg finne et passende lokale og undersøke kundegrunnlaget nærmere.

Jeg har ingenting imot min nåværende arbeidsgiver, og jeg forstår at jeg ikke må være illojal mot arbeidsgiver mens jeg fortsatt jobber her. I hvilken grad kan jeg gjøre forberedelser nå, uten at det vil kunne anses som illojalt?

Annonse
Annonse