Annonse
Jeg lurer på hva som er gangen i en slik sak og om Diskrimineringsnemnda kan ilegge ansvar for oppreisning og erstatning, og i så fall, hvor høye summer er det snakk om? Foto: Vladimir Vladimirov/iStock

Klaget inn for seksuell trakassering​Kan Diskrimineringsnemnda ilegge ansvar for oppreisning og erstatning?

Spørsmål: Jeg er HR-leder i en virksomhet, og vi har nå blitt orientert av Diskrimineringsnemnda om at det er kommet inn en klage på oss, fra en tidligere ansatt. Klagen ble sendt til styreleder i virksomheten, mens jeg skal stå for den videre håndteringen.

Annonse
Annonse