Annonse
– Det sies at frontfaget har tjent Norge godt. Det er nok riktig, men det har også konservert lønnsforskjellene. De store kvinnedominerte gruppene med høyere utdanning jobber for lavere lønn enn sammenlignbare mannsdominerte grupper, sier Unio-leder Ragnhild Lied.  Foto:  Unio / Helene Moe Slinning

Likelønn i arbeidslivet​– Likelønnsutfordringen er strukturell og sektorovergripende

15. november markerer Unio Likelønnsdagen. Fra i dag og ut året jobber kvinner i Norge i prinsippet «gratis».

I det offentlige – der flest kvinner jobber – tjener en mannlig og en kvinnelig sykepleier som gjør det samme likt, men det er ikke lik lønn for arbeid av lik verdi.

Ingeniører og sykepleiere har like lang utdannelse. I kommunal sektor tjener en ingeniør i snitt 85.000 kroner mer enn en sykepleier.

Annonse
Annonse