Annonse
FLERE PERMITTERTE: Det er nå registrert til sammen 74.400 permitterte arbeidssøkere, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Antallet permitterte har økt med 400 personer i løpet av den siste uken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Litt færre helt ledige, men flere permitterte

– Antallet arbeidssøkere er tilnærmet uendret den siste uken. Vi ser noen geografiske variasjoner, men i alt er utviklingen stabil. Gårsdagens omfattende nedstenging i Viken vil vi først se eventuelle effekter av i neste uke, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Tallet på arbeidssøkere totalt utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken.

Små endringer

114.400 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Det er 500 færre enn forrige uke og utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

Annonse
Annonse