Annonse
Undervisningsnæringen har hatt en stor vekst i ledige stillinger i løpet av 3. kvartal 2021. Samtidig er det mange arbeidsløse, opplyser SSB.  Foto: Gorm Kallestad / NTB      

Rekordmange ledige stillinger til tross for høy arbeidsledighet

Tallet på ledige stillinger gikk opp med 2.900 fra andre til tredje kvartal 2021. Det tilsvarer 96.200 ledige stillinger totalt i perioden mellom juli og september, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Tallet på ledige stillinger har vært rekordhøyt de to siste kvartalene, det høyeste i statistikkens historie, sier seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn Tonje Køber i SSB.

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at arbeidsledigheten går raskt ned, og er om lag på samme nivå som før pandemien startet. Det er likevel mange arbeidsledige, selv om arbeidsgiverne har mange ledige stillinger.

– En forklaring kan være at de arbeidssøkende ikke har den kompetansen som arbeidsgiverne leter etter, sier Køber.

Næringene varehandel og pleie- og omsorgstjenester i institusjon hadde flest ledige stillinger totalt, med henholdsvis 9.700 og 9.500 ledige stillinger.

– Disse ligger nå på et høyere nivå enn før koronapandemien. Også undervisningsnæringen har hatt en stor vekst i ledige stillinger dette kvartalet sammenlignet med tidligere år, sier Køber.

Annonse
Annonse