Annonse
Styreleder Sverre Uhlving sammen med avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland og administrerende direktør Siri Aavitsland Foto: Museum Stavanger

Fem millioner til satsing på formidling av Lars Hertervigs kunst

Museum Stavanger (MUST) har mottatt en gave på fem millioner kroner fra Laerdal Medical til en satsning på forskning og formidling av Lars Hertervigs kunst.

Pengene vil bli brukt til å lansere Hertervig internasjonalt og styrke formidlingen av kunstnerskapet. MUST ønsker å få til en storsatsning på formidlingen av Lars Hertervig frem mot byjubileet i 2025 og 200-årsjubileet for kunstneren i 2030. Som en del av planen ønsker museet å vise Lars Hertervigs kunst utenfor Norge for å vekke interessen for hans kunst internasjonalt.

Annonse
Annonse