Annonse
Aksjonister samlet ved Y-blokka i Oslo for å markere motstand mor riving.  Foto: Naina Helén Jåma / NTB scanpix

Ikke politiske drømmerier om Y-blokka

Per Amund Riseng er sivilarkitekt.

SYNSPUNKT. Lederartikkelen i Dagens Perspektiv 16.april forfattet av Magne Lerø sammenfatter på en illustrerende måte at det til tider kan være et stykke mellom målsetting og virkelighet.

Ifølge sin egen hjemmeside vil Dagens Perspektiv i sitt arbeid legge til grunn de gamle greske dydene; klokskap, rettferdighet, selvbesinnelse og mot og være et verktøy som reflekterer etisk perspektiv, bygger på klokskap, formidler kunnskap og fremmer meningsmangfold. Man vil mane til refleksjon, utfordre makten i politikken og forvaltningen og gi tips om hvordan beslutningstakere kan manøvrere i en verden i endring.

Denne gang handler det om bevaring av Y-blokka. Engasjementet for bevaring har vært stort innrømmer Lerø, men

  • i et etisk perspektiv opptrer Klassekampen som nyttig idiot som lar bevaringsentusiastene få komme til orde.

  • Klokskap basert på faginstanser i inn- og utland som alle anbefaler bevaring, er ikke annet enn drømmerier når 6 partier i Oslo bystyre gjør det samme – anbefaler bevaring.

  • det er politisk tullball å behandle det 6 år gamle rivningsvedtaket på nytt nå når man har fått den tilstrekkelige kunnskap om hvor stort regjeringsanlegget til slutt vil bli.

  • partier som reflekterer meningsmangfold bedriver reinheklet populisme når de ikke mener det samme som beslutningstakerne.

  • Hallstein Bjercke i Byutviklingsutvalget serverer eventyr og fantasifulle fortellinger når han maner til refleksjon og håper at saken blir fremlagt på nytt siden byggeprogrammet nå er tilnærmet halvert siden flertallsvedtaket fant sted (i 2014).

  • det er politisk tullball når et politisk mindretall utfordrer makten ved å kreve at rivning av Y-blokka burde utredes slik det er krav om etter plan- og bygningsloven § 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning .

Magne Lerø hevder at premissene for bevaring er fullstendig på jordet når advokat Berit Reiss Andersen på vegne av Norske Arkitekters Landsforbund og Fortidsminneforeningen som begge har "søksmålskompetanse" som det heter, har gått til søksmål mot Staten for å få stanset rivingen av Y-blokka.

Lederen for Den Norske Nobelkomite har neppe utfordret makten uten å ha vurdert dette ut fra et etisk perspektiv, bygget på klokskap, kunnskap, refleksjon og meningsmangfold.

Dagens Perspektiv kunne gi regjering og storting et godt tips ved å gjøre oppmerksom på at et (dårlig) vedtak alltid kan overprøves av et nytt og bedre, ved å henvise til sitt eget mantra: bygg på de gamle greske dyder; klokskap, rettferdighet, selvbesinnelse og mot.

Føy gjerne til fredsprisvinner Wangari Maarhai sin refleksjon: Kuturarven er veiviseren mot en ukjent fremtid og referansepunkt til fortiden.

 

Annonse
Annonse