Annonse
– Det er på tide med en stor fellesinnsats for å endre at kvinner tar en sånn enorm kostnad ved å få barn, sier administrerende direktør i Econa, Nina Riibe. Foto: Econa

Taper 10 millioner på å få barn

Det er den ferske lønnsstatistikken for medlemmene av Econa, organisasjonen for masterutdannede økonomer og siviløkonomer, som viser den store lønnsforskjellen som utvikler seg mellom kvinner og menn. Undersøkelsen omfatter over 9000 økonomer.

Sjokkerende lønnsgap

De kvinnelige økonomene har ganske likt lønnsnivå som de mannlige i 20- årene og starten av 30-årene. Men rundt den første fødselspermisjonen bråbremser karrieren til mødrene, mens fedrenes skyter fart. Lønnsforskjellen starter og fortsetter å vokse gjennom hele yrkeslivet.

Annonse
Annonse