Annonse
Foto: Dreamstime

Blir styreleder i Helseplattformen

Håkon Grimstad sa opp som leder i Helsenett i oktober 2018. 

Nå blir han styreleder i Helseplattformen som skal innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. 

Helseplattformen er unik i helse-Norge siden resten bruker den private leverandøren Dips for pasientjournaler.

Annonse
Annonse