Annonse
– Siden de tillitsvalgte hadde samarbeidet med hverandre tidligere, var det lett for dem å ta kontakt med hverandre og dele informasjon, sier Helene Colman, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI.   Foto: BI

– Fagforeningene bygger bro i fusjoner

– De tillitsvalgte får en rolle som «grenseoverskridere», som bygger bro mellom de ulike organisasjonene, forteller Helene Colman, førsteamanuensis ved BI.

Hun studerte en fusjonsprosess der et fransk multinasjonalt selskap innenfor gruvedrift og metallindustri kjøpte opp fire norske smelteverk. Resultatene ble nylig publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of Management.

Annonse
Annonse