Annonse
– Når spørsmålet er hvordan vi fortløpende skal klare å løse nye problemer, med ulike kombinasjoner av folk og ressurser, da er ikke svaret en hierarkisk og frossen struktur, sier BI-forsker Vegard Kolbjørnsrud. Foto: BI

Fra stive strukturer til raske team

Stadig flere virksomheter tegner opp organisasjonskartet på nytt og setter folk til å samarbeide på nye måter.

– Måtene vi jobber sammen på er i ferd med å endre seg på helt grunnleggende måter, sier Vegard Kolbjørnsrud, postdoktor ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker hos Accenture.

Ny organisering av norske arbeidsplasser

Dagens Perspektiv ser nærmere på trenden fra det tradisjonelle hierarkiet mot fleksible, teambaserte organisasjoner.

Annonse
Annonse