Annonse
Styret i Visma har gjennomført en grundig prosess for å finne Moans erstatter, og Merete Hverven har akseptert å overta som ny toppsjef i selskapet. Foto: Visma. 

HR-direktør blir konsernsjef i Visma

Øystein Moan varslet tidligere i år at han vil fratre stillingen som administrerende direktør i Visma i løpet av 2020.

Hverven er i dag viseadministrerende direktør og HR-direktør i Visma. Den offisielle datoen for overgangen er 31. mars 2020.

– Det er med stor ydmykhet jeg har takket ja til å overta som ny konsernsjef i Visma. Det er definitivt store sko å fylle med tanke på Vismas meget sterke utvikling og prestasjoner under ledelse av Øystein Moan. Det blir krevende å leve opp til den arven som han etterlater seg, men jeg er ekstremt motivert til å ta fatt på oppgaven sammen med alle de dyktige talentene i Visma, sier Merete Hverven.

Tydelig strategisk retning

Merete Hverven har mastergrad i finans fra University of St. Gallen og NHH. Hun har vært ansatt i Visma siden 2011.

Gjennom sin rolle som HR-direktør og senere også visekonsernsjef, har Hverven blant annet jobbet med strategi, oppkjøp og integrasjon, bedriftskultur samt endringsledelse i Visma.

Hun har vært en del av konsernledelsen i Visma siden 2012. Hverven har spilt en sentral rolle i Vismas sterke vekst de seneste årene, gjennom blant annet å rekruttere, utvikle og beholde de riktige ressursene for Visma.

«Takket være hennes direkte lederstil med stor gjennomføringsevne og et sterkt engasjement for mangfold i arbeidslivet, er Hverven en rollemodell for mange både innad i Visma og i teknologibransjen,» skriver selskapet i en pressemelding.

Hverven var blant finalistene til Oda Award Woman 2019.

– Jeg har store forventninger til fremtiden og er overbevist om at vi vil fortsette den positive utviklingen og sørge for videre suksess for Visma. Det vil kreve en tydelig strategisk retning, ytterligere profesjonalisering av kundereisen og kontinuerlig fokus på å styrke Visma i europeiske markeder gjennom oppkjøp av selskaper som er «født» i skyen og som har et stort potensiale, sier hun.

Toppsjef i over 20 år

Øystein Moan har vært konsernsjef i Visma siden 1997. Under hans ledelse har den norske teknologileverandøren opplevd en formidabel vekst, og har gått fra å være et selskap med 310 ansatte til i dag å være et av Europas ledende softwareselskap med over 10.000 ansatte og en forventet omsetning på nesten 16 milliarder kroner i 2019.

– Visma har vært en fantastisk spennende reise for meg siden 1997. Fra den spede begynnelse har det vært helt unikt å jobbe sammen med så mange dyktige medarbeidere for å utvikle det som har blitt det største softwareselskapet i Nord-Europa. For å gjennomføre en videre internasjonal ekspansjon og fortsette veksten, er det helt riktig at jeg nå overlater ansvaret til en ny ledelse, sier Moan.

Visma har vokst organisk og gjennom strategiske oppkjøp, og selskapet opererer nå i hele Norden i tillegg til i Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika.

Fortsetter som styreleder

Moan varslet tidligere i år at han vil fratre sin stilling som CEO i Visma i 2020, men at han vil fortsette sitt engasjement i Visma som arbeidende styreleder.

Avgangen har vært planlagt i lang tid, og styret har derfor kunne gjøre en grundig prosess for å finne Moans etterfølger. Valget falt på viseadministrerende direktør og HR-direktør, Merete Hverven.

– Jeg er overbevist om at Merete Hverven har de kvalifikasjoner og ferdigheter som behøves for å lykkes med oppdraget det neste tiåret. Visma har betydd utrolig mye for meg, og jeg ser frem imot fortsatt å bidra og å være en del av reisen videre som arbeidende styreleder de neste årene. En av de viktigste oppgavene de neste månedene vil naturlig nok bli å sørge for en smidig overgang mellom meg selv og Merete Hverven, sier han.

Annonse
Annonse