Annonse
Merete Kristiansen. Foto: Akvaplan-niva

Hun skal lede Akvaplan-niva

Styret i Akvaplan-niva har tilsatt Merete Kristiansen som ny administrerende direktør. 

Merete Kristiansen er siviløkonom fra Nord Universitet. Hun har lang erfaring med markeds- og forretningsutvikling og kommer fra stillingen som kommersiell direktør i Nordlaks-konsernet.

Hun har lang fartstid fra Norges Sjømatråd, blant annet som markedsdirektør og som fiskeriutsending i Italia og Sørøst-Asia. Kristiansen har også betydelig erfaring som styremedlem i selskaper innen bank, turisme, forskning og handel. Hun er opprinnelig fra Sandefjord, men har bodd i Tromsø i 23 år.

Fra forskning til verdiskaping

– Jeg kjenner Akvaplan-niva som en ledende leverandør av rådgivnings- og FoU-tjenester både nasjonalt og internasjonalt. Jeg er veldig glad for å nå skulle få lede denne solide kunnskaps-organisasjonen med et viktig samfunnsoppdrag, sier Kristiansen.

– Jeg deler Akvaplan-nivas visjon – «fra forskning til verdiskaping» - som tydeliggjør at vi må evne å omsette den innsikten som vi får gjennom vår forskning til konkret verdi for industrien og myndighetene. Dette er avgjørende for å videreutvikle de naturgitte ressursene våre på en bærekraftig måte.

Tiltrer i mars 2020

– Vi er trygge på at Kristiansens markedskompetanse, ledererfaring og personlige egenskaper gjør henne svært godt egnet til å videreutvikle Akvaplan-niva til det beste både for medarbeiderne, selskapet og NIVA-gruppen som helhet, sier Greta Bentzen, styreleder i Akvaplan-niva.

– Det er en stor glede for meg å kunne ønske henne velkommen til Akvaplan-niva.

Merete Kristiansen tiltrer stillingen 1. mars 2020.

 

Annonse
Annonse