Annonse
Jørn Sigurd Maurud blir utnevnt til ny riksadvokat fredag, ifølge NRK. Maurud var en profilert og erfaren påtalejurist før han i 2010 ble utnevnt til embetsleder for statsadvokatene i Oslo. Her er han før Oslo tingretts domsavsigelse i den såkalte legeerklæringssaken i 2007. Foto: Morten F. Holm / NTB scanpix    

NRK​Jørn Sigurd Maurud (59) blir ny riksadvokat

Maurud har vært førstestatsadvokat og embetsleder for Oslo statsadvokatembeter siden 2010.

Han blir den 13. riksadvokaten i Norge etter at embetet ble opprettet i 1887.

Maurud var blant annet aktor i Orderud-saken tidlig på 2000-tallet. Rettssaken startet 18. april 2001 og varte i ni uker i Nes herredsrett.

Annonse
Annonse