Annonse
– Når beslutninger delegeres og tas på lavt nivå, kan det flytte makt fra fagforeninger til enkeltansatte, og i forlengelsen av det fra arbeidstakere til arbeidsgivere, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge. Foto: HR Norge

Kan gå utover de svakeste i arbeidslivet

HR Norge er en medlemsorganisasjon som bistår norske virksomheter med HR- og ledelsesspørsmål.

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad kjenner igjen beskrivelsen av at det foregår store endringer i måten norske virksomheter organiserer arbeidet sitt.

Ny organisering av norske arbeidsplasser

Dagens Perspektiv ser nærmere på trenden fra det tradisjonelle hierarkiet mot fleksible, teambaserte organisasjoner.

Annonse
Annonse