Annonse
Enkelte ledere er visjonære bare i festtalene, andre er mest opptatt av drift. Hilde Harwiss og kollegene i ledernettverket til TSB  jobber med å koble visjoner og operativ ledelse sammen.

Lederutvikling​– Kobler ideer med virkelighet

Nasjonal kompetansetjeneste TSB er et fagmiljø som jobber med tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Ledernettverket deres har tatt i bruk konsulentselskapet Keirons kobling av Napoleon-historie og moderne ledelsesteori i praktisk leder utvikling. Dagens Perspektiv har intervjuet Steinar Bjartveit fra Keiron i en større artikkel om Napoleon og koblingen til moderne ledelse.

Annonse
Annonse