Annonse
Foto: Rawpixel / CC

Kun 1 av 8 ledere er «dårlige»

At dårlige folk noen ganger sparkes oppover, er noe alle vet. Og historier om psykopatiske skrekksjefer utveksles over de fleste lunsjbord.

Likevel er dårlige ledere sjeldnere enn man kanskje skulle tro.

Det går frem av et av de første akademiske forsøkene på å sammenstille statistisk signifikante tall på lederkvalitet.

Tallene er hentet fra spørreundersøkelser gjennomført av 28.000 mennesker med jobber fordelt i 35 land.

Et forskerteam fra blant annet University of London og Cass Business School har gjort jobben med å samle tallene og gjøre dem gode nok for analyser.

Er du en dårlig leder?

Spørreundersøkelsen, The European Working Contitions Survey, gir et bilde på ansattes oppfatning av kvaliteten på lederen de jobber under.

På en skala fra 1 til 5 vurderes graden av en rekke essensielle leder-egenskaper.

  •  Gir sjefen verdifull tilbakemelding?

  •  Viser sjefen respekt for sine medarbeidere?

  •  Gir sjefen deg ros og anerkjennelse når du gjør en god jobb?

  •  Hjelper sjefen til med å få jobben gjort?

  •  Oppmuntrer og bidrar sjefen til din egen profesjonelle utvikling?

  •  Lykkes sjefen med å få folk til å jobbe sammen?

Forskerne har deretter regnet ut en poengsum for hver leder og satt en terskelverdi. Ledere med mindre enn 20 poeng, ble klassifisert som «dårlige».

Dette er både en svakhet og en styrke ved øvelsen. En leder som skårer høyt på enkelte kriterier og veldig lavt på andre, blir i snitt like god som en som er middels på alt.

Konklusjonen de kommer til, er at rundt 13 prosent av ansatte i Europa har en dårlig sjef. Resten er egentlig ganske fornøyd.

Men dersom terskelverdien heves til bare 22 poeng, er det 18.5 prosent av lederne som er dårlige.

Stiller man krav om at man må ha 4 eller mer på hvert kriterium, faller halvparten av lederne bort.

 

Annonse
Annonse