Annonse
NAV har utviklet sine tekniske løsninger de siste årene og er blant de offentlige virksomhetene flere peker på at har kommet langt i å organisere virksomheten på nye måter.    Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Langsom utvikling i det offentlige

–  Nye måter å jobbe på vinner fram i offentlige virksomheter også, ikke minst på IKT-området, der det er stort behov for endring og innovasjon.

Det forteller Oddbjørg Bakli, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), en etat som jobber med ledelse, organisering og digitalisering i offentlig sektor.

Ny organisering av norske arbeidsplasser

Dagens Perspektiv ser nærmere på trenden fra det tradisjonelle hierarkiet mot fleksible, teambaserte organisasjoner.

Annonse
Annonse