Annonse
Ny direktør for Statens kartverk: Johnny Welle. Foto: Bo Mathisen

Ny direktør for Statens kartverk

Administrerende direktør Johnny Welle ble i statsråd i dag tilsatt som direktør for Kartverket i et åremål på seks år.

Kartverket skal sørge for at kart- og eiendomsinformasjon er oppdatert, noe som gir grunnlag for verdiskaping og utvikling.

– Kartverket har et viktig samfunnsoppdrag, og forvalter en kritisk del av vår felles infrastruktur, som bare vil få økt betydning i årene som kommer. Med Johnny Welle som ny direktør får vi en dyktig og kompetent direktør med solid ledererfaring fra teknologibransjen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Johnny Welle er 51 år og kommer fra stillingen som administrerende direktør i Entur AS. Entur er et teknologiselskap eid av Samferdselsdepartementet. Welle er utdannet økonom fra BI og har tidligere ledet IT-miljøene i Elkem, Orkla og Vy.

Stillingen som direktør for Kartverket ble lyst ut 6. september som følge av at åremålsstillingen til Anne Cathrine Frøstrup utløper 31.03.2020. Det er foreløpig ikke avklart når Welle tiltrer i stillingen.

– Jeg gleder meg til å være med på den spennende digitaliseringsreisen Kartverket har startet. Kartverkets data og tjenester utgjør viktige byggeklosser i fremtidens digitaliserte samfunn, og det er avgjørende at Kartverket fortsetter å utvikle tjenester som møter brukernes behov. Kartverket er kjent for sin sterke fagkompetanse, og jeg ønsker å bidra til at samarbeidet internt og eksternt skaper verdi for brukere, kunder og samfunnet, sier Welle.

Styret i Entur vil takke Welle for en god ledelse av selskapet siden etableringen. Entur har i denne perioden etablert en moderne digital infrastruktur for reiseplanlegging og salg av billetter innen jernbanen og øvrig kollektivtransport. Leveransene knyttet til jernbanereformen er i rute og styret vil takke Welle for ledelse av selskapets endringsprosesser og gode resultater.

Styret vil umiddelbart starte prosessen med ansettelse av ny adm. direktør. Vi vil gjennom et tett samarbeid med ledergruppen sikre videre utvikling av selskapet og god oppfølging av selskapets kunder og samarbeidspartnere.

Annonse
Annonse