Annonse

Ny direktør i Mattilsynet

Ingunn Midttun Godal ble av Kongen i statsråd i dag beskikket som ny administrerende direktør i Mattilsynet.

– Mattilsynet har et viktig samfunnsoppdrag med å sikre trygg mat og trygt drikkevann, og å fremme god plante- og dyrehelse og god dyrevelferd. Jeg er svært fornøyd med at Ingunn Midttun Godal har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget. Godal har solid faglig kompetanse og bred og relevant erfaring som leder både i offentlig og privat sektor, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Annonse
Annonse