Annonse
 – Medarbeidere med utrygge ledere opplever det som mer nytteløst å ta opp viktige saker med sin overordnede enn de som har trygge ledere, forteller Ingvild Müller Seljeseth til Forskning.no. Foto: Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com

Nytteløst å snakke med truede ledere som er redd for å miste makt

Lederne som mener at posisjonen deres er truet, vurderer kompetansenivået til sine medarbeidere vesentlig lavere enn trygge ledere.

Usikre ledere er også tilbøyelige til å tenke at medarbeiderne ikke vil dem vel og kan se på dem som mulige motspillere.

Det viser den omfattende undersøkelsen «The futility of speaking up to a threatened leader: The mediating role of a leaders’ devaluation of followers’ competence.»

Annonse
Annonse