Annonse
Å imøtekomme samtidig som man gjennomfører, er en utfordrende balansekunst. Foto: Dreamstime

Slik håndterer du en konfliktfylt lederrolle

Forsker på konflikter i arbeidslivet Robert Salomon ved Oslo Met trekker frem fire punkter som er viktig i møte med konflikt.

  • Separere sakskonflikt og personkonflikt

  • Vise forståelse for de berørte

  • Være tydelig

  • Stå i stormen

Salomon skiller mellom varme og kalde konflikter. De kalde konfliktene dreier seg gjerne om sak, mens de varme konfliktene går på det emosjonelle.

Annonse
Annonse