Annonse
Politimester Jon Steven Hasseldal på Oslo lufthavn.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Steven Hasseldal flyttes til stillingen som UP-sjef

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt blir ny UP-sjef etter at han innledet en nær relasjon til en kvinnelig politiinspektør i ledergruppen sin.

Politidirektoratet opplyser om det midlertidige jobbskiftet i en pressemelding mandag.

I juni anbefalte politidirektør Benedicte Bjørnland politimesteren om å ta permisjon da hun ble kjent med at Hasseldal hadde innledet et «nært vennskap» til en kvinnelig kollega. Den kvinnelige kollegaen, som var politiinspektør i Hasseldals ledergruppe, ble permittert. En juridisk vurdering har imidlertid konkludert med at vedtaket er ugyldig som følge av inhabilitet.

– I samråd med Steven Hasseldal har jeg derfor besluttet at han midlertidig beordres til stillingen som UP-sjef, sier Bjørnland og legger til at hun mener han vil gjøre en faglig sold jobb for UP.

Fornøyd med skiftet

Hasseldal, som blir beordret til stillingen for seks måneder, er fornøyd med skiftet.

– Jeg forstår at situasjonen rundt meg og mitt privatliv har skapt uro og usikkerhet i Øst politidistrikt. Av hensyn til politidistriktet mener jeg derfor at beordringen er den beste løsningen for alle parter, sier han i pressemeldingen.

Den kvinnelige politiansatte, Camilla Giske, var leder for felles enhet for forebygging i politidistriktet da relasjonen til Hasseldal ble gjort kjent.

I en uttalelse fra Politidirektoratet i august kom det fram at Bjørnland mente at arbeidsforholdet mellom Hasseldal og kollegaen burde opphøre i tråd med politiets etiske retningslinjer.

Vil løfte trafikksikkerhetsområdet

Nåværende UP-sjef Runar Karlsen beordres til Politidirektoratet for seks måneder der han skal løfte arbeidet med trafikksikkerhet.

Bjørnland sier i en uttalelse at de vil styrke trafikksikkerhetsområdet og viser til Karlsens erfaring.

– Forebyggende trafikksikkerhetsinnsats er en av kjerneoppgavene til politiet. Det er særlig tre faktorer i denne innsatsen som er avgjørende viktig for bedre trafikksikkerhet: tilstrekkelig kontrollkapasitet og -evne, god straffesaksbehandling og samarbeid med veimyndighetene og andre aktører, sier Karlsen.

Annonse
Annonse