Annonse
«The School of Athens» – Raphaels berømte bilde fra 1509 – viser det ypperste av gamle grekere. Midt i bildet ser vi en eldre Platon i samtale med Aristoteles. Foto: wikipedia.

Når juss blir viktigere enn klokskap​Verden har mistet sine dyder

Vi invaderes av en rettsliggjøring som er et tegn på at den klassiske dydstenkningen er på retur, mener pedagogikk professor Paul Otto Brunstad.

– Det juridiske er jordsmonnet der retten kan vokse frem. Jus og moral er begge viktig, men jussen kan aldri erstatte moralen, sier han

Lever vi mindre etter de fire klassiske dyder – klokskap, måtehold, rettferdighet og mot – enn før? Hvilken betydning har i så fall det?

Platon regnet følgende egenskaper som «kardinaldyder»: Klokskap, måtehold, mot og rettferdighet.

Annonse
Annonse