Annonse
Å jobbe fra ulike steder kan være utfordrende når man skal løse komplekse oppgaver eller jobbe kreativt sammen, ifølge Alexander Sandvik, førsteamanuensis i ledelse ved NHH. Dette gjelder særlig hvis man ikke kjenner folk så godt fra før, Foto: Privat

– Å gi ansatte mer frihet er en farbar, god vei

Alexander Sandvik ved Norges Handelshøyskole (NHH) forsker på ledelse; herunder motivasjon, kreativitet, fjernledelse og verdibasert ledelse. Han studerer nå et delprosjekt i Telenor, men kjenner ikke endringene Telenor gjør på konsernnivå annet enn fra media.

Sandvik og kollegaene har imidlertid studert fjernledelse, motivasjon og arbeidsmåter i flere selskaper. De, og andre andre forskere, har studier som viser at myndiggjørende, tillitsbasert ledelse påvirker medarbeidernes prestasjoner positivt.

Annonse
Annonse