Annonse
Helse Førde-sjefen Arve Varden står fremfor «korona-inngangen» til sykehuset. Foto: Camilla Skjær Brugrand.

Helse Førde-sjef Arve Varden​– Det går en grense for hvor lenge du er attraktiv på arbeidsmarkedet

I 2017 gikk administrerende direktør i Helse Førde Jon Bolstad av etter en langvarig konflikt i helseforetaket. På det tidspunktet hadde Bolstad vært toppsjef i Helse Førde i 13 år.

Konflikten begynte med en varslingssak mot viseadministrerende direktør Vidar Vie, og holdt fram med full mistillit mot hele den sittende ledelsen fra et nesten samlet tillitsmannsapparat.

En ekstern granskning endte med å komme med mild kritikk av helseforetaket.

Annonse
Annonse