Annonse
 Små justeringer av e-postbruken din kan spare deg verdifull tid og minimere konflikter, skriver ledelsesrådgiver og forfatter Dana Brownlee i Forbes Magazine. Foto: iStock

E-postene du aldri må sende

LEST OM LEDELSE. Når vi sitter på hvert vårt hjemmekontor og stort sett holder kontakt digitalt, kan det være ekstra lurt å tenke på hvordan du kommuniserer effektivt, blant annet på e-post.

Ugjennomtenkte e-poster kan skape misforståelser eller frustrasjon hos dine kolleger, eller du kan oppleve at innholdet i e-posten rett og slett ikke blir lest.

Annonse
Annonse