Annonse
Maktforskjeller mellom de som har ideer og de som skal implementere dem, kan føre til at ansatte tar et valg om ikke å dele sine ideer, selv om ideene hadde kunne fått en positiv effekt for bedriften. Foto: fizkes/iStock

Ledere avviser ofte ansattes forbedringsideer

LEST OM LEDELSE. Maktforskjeller mellom de som har ideer og de som skal implementere dem, kan føre til at ansatte tar et valg om ikke å dele sine ideer, selv om ideene hadde kunne fått en positiv effekt for bedriften.

Annonse
Annonse