Annonse
Det er vanskeligere for ledere å fange opp medarbeidere som faller utenfor når de ikke befinner seg på samme sted, sier Kristine Kjellsen, psykolog og seniorkonsulent i AFF. Foto: Øyvind Litlere

– Nå må ledere skape digital nærhet

Seks av ti arbeidstakere jobbet hjemmefra i forrige uke, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion. Forskning tyder på at hjemmekontor kan være like effektivt som å være på jobben, og mye av oppgavefordelingen og koordineringen kan gjøres digitalt.

Hva går tapt når alle spres på hjemmekontor?

Dagens Perspektiv setter søkelyset på hva som skjer når ledere og medarbeidere ikke lenger møtes fysisk på arbeidsplassen.

Annonse
Annonse