Annonse
De tillitsvalgte i Telenor er involvert når Telenor skal legge om måten de jobber på.  Foto: Anita Myklemyr

Positive ­tillitsvalgte

–For ansatte med lang reisevei, er det positivt å slippe å dra på kontoret hver dag. De slipper å bruke så lang tid i buss, tog, bane eller bil. Vi har ønsket oss større fleksibilitet i mange år, fordi vi så at folk bruker fryktelig mye tid på å reise, og nå kommer det – som en konsekvens av covid19, sier Harald Stavn, konserntillitsvalgt for NITO i Telenor. 

Annonse
Annonse