Annonse
Når alle jobber hjemmefra er det vanskeligere for ledere å fange opp signaler på at noen ikke har det bra eller blir utsatt for mobbing. Foto: iStock

Fjernledelse ​Slik oppdager du mobbing

Med mange ansatte på hjemmekontor har det blitt vanskeligere for ledere å passe på at det psykososiale miljøet er godt for alle.

Selv om mange har det godt på hjemmekontoret, er det risiko forbundet med en langvarig hjemmekontorsituasjonen. Det skriver det svenske nettstedet Arbetsliv.se om.

Annonse
Annonse