Annonse
Åpne kontorlandskap kan gir store besparelse i form av leiekostnader. Men prisen i økt sykefravær, kan blir opptil ti ganger større. Foto: iStock

Smitte i åpent landskap

Mens de åpne landskapene sprer seg i arbeidslivet, advarer stadig flere eksperter på arbeidsmiljø mot den negative effekten på sykefraværet.

– Jeg mener man bør revurdere plassering når vi etter hvert returnerer til kontorene. Min vurdering er at personer med samfunnskritiske funksjoner må gis mulighet til sosial avstand.

Det sier professor Stein Knardahl som er forskningsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI.

Annonse
Annonse