Annonse
Foto: Istock / Morsa images

5 skritt for å bli flinkere til å delegere

LEST OM LEDELSE. Ledelsesrådgiverne Elize Dimare og Johnny Sørensen skriver i et innlegg hos danske Mandag Morgen om hvordan ledere kan bli flinkere til å delegere.

De viser til at ledere forventes å være kapteiner som står stødig til rors og styrer skuta, men i virkeligheten har ikke en leder sjans til å ha oversikt over alt som skjer.

Ledere må i stedet spille på hele det laget de har til rådighet, men mange ledere vegrer seg for å delegere ansvar og beslutningsmyndighet, erfarer Dimare og Sørensen.

Annonse
Annonse