Annonse
I undersøkelsen kommer det også frem at blant norske virksomheter, er lederne mest av alt villig til å ta risiko når det kommer til innovasjon, mens det store flertallet i undersøkelsen svarer at risikoviljen er størst relatert til cybersikkerhet. Foto: anandaBGD/iStock

9 av 10 IT-beslutningstakere mener bedriftene deres nedprioriterer nettsikkerhet

Denne uken la IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro, frem en rapport basert på ny forskning.

I rapporten kommer det frem at hele 9 av 10 IT-beslutningstagere hevder at virksomheten deres er villig til å gå på akkord med egen cybersikkerhet til fordel for økt digitalisering, økt produktivitet eller andre mål.

På toppen av det føler 83 prosent av de norske IT-beslutningstagerne seg presset til å bagatellisere alvorlighetsgraden av cyberrisikoen ovenfor eget styre.

Annonse
Annonse