Annonse
Harald Høiback, nestkommanderende for Forsvarets museer og oberstløytnant viser til at takhøyden innad i taushetsbelagte nettverk må være høy. Når de ikke får korreksjoner utenfra, må de kunne utfordre hverandre. Foto: Arne Flaaten/Forsvaret

– En åpenbar fare med hemmelige nettverk, er at det kan utvikle seg en ukultur

Harald Høiback er nestkommanderende for Forsvarets museer, oberstløytnant i Luftforsvaret, historiker og filosof.

Han kjenner Jan Ketil Arnulfs bok «Den norske atomlandsbyen. Om tungtvannets tause nettverk», og sier at han historisk sett, ser både fordeler og ulemper med hemmelige nettverk. 

Annonse
Annonse