Annonse
Hotell- og restaurantbransjen, bygg og anlegg, konsulentbransjen og detaljhandelen bruker denne stillingskategorien hyppigst, i tillegg til at den brukes for en del administrative stillinger. Foto: mediaphotos/iStock

Ledende og særlig uavhengig stilling​– Mange ansatte møter ikke kriteriene

Tallene for ansatte i Norge med ledende og særlig uavhengig stilling har relativt jevne over år, og har ligget på i underkant av 15 prosent.

Arbeidstilsynet har sett over tid at stillingstittelen blir brukt i større omfang enn den burde, særlig innen enkelte bransjer.

Hotell- og restaurantbransjen, bygg og anlegg, konsulentbransjen og detaljhandelen bruker denne stillingskategorien hyppigst, i tillegg til at den brukes for en del administrative stillinger.

Annonse
Annonse