Annonse
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen er et av mange eksempler på en godt betalt leder i det offentlige.  Foto: Statens vegvesen / NTB

1997-2020​Offentlige ledere hadde høyest lønnsvekst

Tallenes tale er klar. Norske ledere tjener stadig bedre. 

Nå har Jørgen Tveit Sandberg skrevet en masteroppgave ved Økonomisk institutt ved Universitet i Oslo om utviklingen i lederlønninger i Norge fra 1997 til 2020. 

Han har spesielt tatt for seg offentlig sektor. 

Ved å bruke lønnsstatistikken til SSB sammenligner han lønnsutviklingen til ulike grupper lønnstakere. 

En av veilederne til oppgaven har vært forskningssjef ved SSB Rolf Aaberge som i lengre tid har pekt på utvikling i ulikheten i Norge og internasjonalt.  

Annonse
Annonse